AROSCO är ett teknikkonsultföretag som erbjuder seniora konsulter inom verksamhetsledning, projektledning, teknisk projektledning samt underhållsstyrning. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet från branschen.

TJÄNSTER

VÅRT ERBJUDANDE

VERKSAMHETSLEDNING


 • Interimchef
 • Organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Processutveckling

PROJEKT


 • Projektledning
 • Teknisk projektledning
 • Anbud
 • Upphandling
 • Fordonsförvaltning
 • Mobilisering
 • Arbetsledning
 • Depåchef
 • Produktionsledning
 • Produktions- och underhållsplanering
 • Kvalitetsledning
 • Säkerhetsstyrning
 • Arbetsmiljöledning