AROSCO BIDRAR TILL

MERVÄRDE OCH TILLVÄXT

Om oss


Vi är ett team med stor erfarenhet från järnvägsmarknaden. Vi tog beslutet att starta AROSCO hösten 2019 baserat på vad vi kan erbjuda. Vi erbjuder tjänster inom områden där vi har hög kompetens och där vi ser att våra kunder kan ha nytta av det vi erbjuder: 


  • Verksamhetsledning
  • Projektledning
  • Teknisk projektledning
  • Underhållsstyrning


Vi som startat AROSCO är Tomas Karlsson och Magnus Tigerhed, båda har haft ett flertal ledande tjänster, anställningar och konsulttjänster, på hög nivå i stora och små företag inom främst järnvägsmarknaden. 


Vi tror att järnvägsmarknaden är här för att stanna, och att tillväxt av denna marknad ges genom ökat fokus på miljövänliga transporter i kombination med förbättrad tillförlitlighet för passagerarnas bästa.


Vi bidrar i våra kunders och järnvägsmarknadens tillväxt genom kosntadseffektivitet och genom ständiga förbättringar.VISION


Vi bidrar till en hållbar tillväxt av järnvägsmarknaden när vi erbjuder enkla och kostnadseffektiva lösningar baserat personal med hög kompetens och stor erfarenhet.


VÄRDERINGAR


Vi behandlar våra kunder, partners och kollegor på ett korrekt sätt och vi värdesätter och efterlever den högsta affärsetiken. Vi agerar tydligt om vi ser något som bryter mot hög affärsetik och mot våra värderingar.


Vi bryr oss om våra kollegor och uppmuntrar individers engagemang. En god arbetsmiljö kommer från engagerade medarbetar i en bra grupp, och genom att lyssna på alla individer. En god arbetsmiljö är en säkerhet för att rätt saker händer. 

 

Vi ser att kostnadseffektiv tillväxt i huvudsak kommer från kvalitet inom det vi gör baserat hög kompetens, tydlighet och beslutsfattande baserat stor erfarenhet, genom noggrann planering som baserats en god förståelse för kundens behov, samt standardiserad uppföljning och beslutsfattande baserat tydliga nyckeltal.


Vi ser också att agera med skyndsamhet och med transparens kraftigt bidrar till framgångsrik support till våra kunder. 


VD - Senior Konsult

Magnus Tigerhed

+46 761 38 01 07

magnus.tigerhed@arosco.se

Vice VD - Senior Konsult

Tomas Karlsson

+46 760 24 00 35

tomas.karlsson@arosco.se